เมื่อ 17 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ในวาระ 90 ปี วันพิราลัยมหาอำมาตย์โท นายพลตรี เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม โดยมี...นาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ  ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ อ.เมืองน่าน จ.น่าน