รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

เมื่อ 16 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพร่างกายของกำลังพล ส่งเสริมให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ ลานอเนกประสงค์ บ.ร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน