เมื่อ 28 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดยพ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล รับฟังการประชุมพบปะกำลังพล นทพ. โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference ไปยังหน่วยในสนาม โดยมี... พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธาน ฯ  ณ อาคารเฮือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน