เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ถวายน้ำดื่ม "กองบัญชาการกองทัพไทย" จำนวน 1,000 ขวด แด่พระภิกษุสงฆ์วัดศรีษะวงค์ และมอบให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ.ท่าควาย ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว เพื่อบริการแก่ส่วนราชการและประชาชน ที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฌาปนกิจศพ พระอธิการสงบ ธมฺมวโร อดีตเจ้าคณะ ต.ไชยวัฒนา อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสระวงค์ และสำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของทางหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดศรีสระวงค์ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน