เมื่อวันที่ 14 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน สำหรับให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงในพื้นที่ จ.น่าน โดยมี... คุณแม่ อัญชุลี วงศ์วาสิน เป็นผู้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน