เมื่อวันที่ 13 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน (ร่วมฝ่ายฆราวาส) พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 และนำกำลังพล ทำบุญถวายผ้าไตรจีวร (ผ้ากฐิน) แด่พระสงฆ์ในการทำสังฆกรรมที่สำคัญ และถวายทาน จตุปัจจัย สำหรับพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน ที่ต้องปฏิบัติในห้วงกฐินกาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี... พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. เป็นประธานอุปถัมภ์ พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ของ นทพ.ณ วัดห้วยยาง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน