เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล นำเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ (oxygen concentrator) ขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง และ หน้ากากเฟสชิลด์ จำนวน 500 ชิ้น มอบให้กับ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจ หรือผู้ที่ต้องการออกซิเจน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรังษี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน