เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันพระเจ้าตากสินมหาราช "28 ธันวาคม 2564" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี... พล.ต. คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 เป็นประธาน ฯณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มทบ.38 อ.เมืองน่าน จ.น่าน