เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ตรวจติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เพื่อแหล่งเป็นศึกษา/เรียนรู้ การบริหารจัดการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นศูนย์ต้นแบบให้ประชาชน นักเรียน ในพื้นที่นำแนวทางไปปรับใช้ในชุมชนและสถานศึกษาของตนเองต่อไปได้ณ บ.อาฮาม ม.3 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน