เมื่อวันที่ 5 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยพิธีทางศาสนาและร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพระญาภูคา ปฐมกาวรัฐฐัง นันทบุรีศรีนครน่าน ประจำปี 2565 เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญของ จ.น่าน โดยมี... นาย สมเกียรติ อาจสังข์ นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ ศาลเจ้าพระญาภูคา (บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา กม.30) ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน