เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย ในการเยี่ยมชมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัยในโครงการ Connext ED ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาไทย ซึ่งทางหน่วยได้ร่วมสนับสนุนและพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ ร.ร.บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน