เมื่อ 6 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นผู้แทน ผอ.สนภ.3 นทพ. มอบทุนการศึกษาแก่ นาย เมธาสิทธิ์ ดู่อินทร์ บุตร พ.ต. นิรุตติ์ ดู่อินทร์ และ ร.ท.หญิง นงลักษณ์ ดู่อินทร์ กำลังพลของหน่วย ที่สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพลและครอบครัวของหน่วยงาน ณ เรือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 5 ส.ค.64  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้สัมภาษณ์และแนะนำผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เสื่อมภูเขาโทรมด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ "ภูคาโมเดล" ผ่านการถ่ายทำภาพยนต์สารคดีของบริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ตามที่ ศปร.บก.ทท. ได้มีโครงการเผยแพร่ภาพยนต์สารคดี เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯ และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่โครงการภูคาโมเดล บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน