เมื่อ 17 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ในวาระ 90 ปี วันพิราลัยมหาอำมาตย์โท นายพลตรี เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม โดยมี...นาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ  ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
เมื่อ 14 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ.หนองแดงใหม่ ฯ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ ซึ่งราษฎรเห็นด้วยในการดำเนินการ ฯ และผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาประชาคม บ.พรหม ม.1 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน