เมื่อ 16 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง บก.ทท. ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิ์ผล ระดับดี ในโครงการภูคาโมเดล : ต้นแบบฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน โดย... พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นผู้รับมอบรางวัล จาก นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ฯ ณ ห้องประชุม บก.นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 16 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพร่างกายของกำลังพล ส่งเสริมให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ ลานอเนกประสงค์ บ.ร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน