กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อ 31 ส.ค.61 บก.ทท. (นทพ.)  โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ  ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.ยช.) ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 18 ทุน แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วย ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลือครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในอนาคต ณ อาคารเฮือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน