เมื่อ 11 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ, กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และนำกำลังพลลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาคม 2564"
ทั้งนี้ในการดำเนินพิธี ฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 อย่างเคร่งครัด ณ เรือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 27 ก.ค.64  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ, กล่าวคำถวายพระพร และนำกำลังพลกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "28 กรกฎาคม 2564" ณ เรือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน