เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.65  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "3 มิถุนายน 2565" โดยมี... นาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและนำกำลังพลลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเฮือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน