เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 200 ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่ ต.ภูคา อ.ปัว และติดตามผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนา บ.กอก-จูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนา บ.กอก-จูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำกำลังพลถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ "5 ธันวาคม 2564" ณ อาคารเฮือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน