เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 200 ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่ ต.ภูคา อ.ปัว และติดตามผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนา บ.กอก-จูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนา บ.กอก-จูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน