เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน/เยาวชน จำนวน 80 คน ในหัวข้อเรื่อง ความรักและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย, การขยายผลอุดมการณ์ความรักชาติ/รักแผ่นดิน และพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ และนักเรียน/เยาวชนในพื้นที่ ณ รร.จตุราษฎร์ศึกษา ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.65  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "3 มิถุนายน 2565" โดยมี... นาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน