เมื่อ 23 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีเปิดและส่งมอบโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา" ในโครงการ 70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน จำนวน 2 แห่ง (ภายนอกหน่วยและภายในหน่วย) ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ ศศร.ฯ "รักษ์สวนตรี" บ.เฮี้ย ต.ศิลาแลง และ ศศร.ฯ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน