พ.อ.รฐนนท  รัตนโสภณ

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ 

 

ที่ตั้งหน่วย

๑๕๑ หมู่ ๘ บ้านป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร  อ.ปัว  จ.น่าน  ๕๕๑๒๐

TOT. 054-719855

 

สส.ทหาร

 • ผบ.นพค.๓๑ ฯ  594-0041
 • ผบ.นพค.๓๑ ฯ  594-0042
 • ฝกพ.  594-0043
 • ฝยข.  594-0044
 • ฝกบ.  594-0045
 • ฝกร.  594-0046
 • ฝกง.  594-0047
 • ฝ่ายงบประมาณ นพค.๓๑  594-1790
 • ฝ่ายช่างพัฒนา นพค.๓๑  594-1791
 • ฝ่ายซ่อมบำรุง นพค.๓๑  594-1792
 • ศูนย์สื่อสาร นพค.๓๑ ฯ   594-179ึ7