เมื่อวันที่ 20 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย รอง จก.กง.ทหาร และคณะฯ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมระบบสายงานการเงิน (ส่วนภูมิภาค), ให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน การบัญชี และด้านการสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับกำลังพล และเยี่ยมชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room และพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน/การบัญชีของหน่วย ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน