เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ให้การต้อนรับ ผบ.นพค.สนภ.2 นทพ. ในการเดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วย ประกอบด้วย ชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) การผลิตกาแฟแบบครบวงจร "กาแฟศิลาเพชร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน