เมื่อ 16 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พ.อ. อภิรัชฎ์ รามนัฎ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและตรวจงานงบประมาณการพัฒนาและปรับปรุงที่ตั้งหน่วย/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน