เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ร.น. รอง เสธ.ทหาร (ทร.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมหน่วย, เยี่ยมชมการควบคุมและสั่งการปฏิบัติงาน ผ่านห้อง War Room และเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ
ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน