เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บก.ทท. ประจำปี 2564 โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุป, เยี่ยมชมการควบคุมและสั่งการปฏิบัติงาน ผ่านห้อง War Room, เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง "กาแฟศิลาเพชร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน