เมื่อวันที่ 3 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของหน่วย, เยี่ยมชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room, ให้โอวาทและพบปะกำลังพล, เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "กาแฟศิลาเพชร" โดยมี... พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ., พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล นพค.31 ฯ ให้การต้อนรับ ฯ ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน