เมื่อวันที่ 14 ก.พ.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. ณัฐกร เข็มทอง รอง ผอ.กตป.สปช.ทหาร และคณะ ฯ ในการเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 65, รับฟังบรรยายสรุป, เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "กาแฟศิลาเพชร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ต. พรชัย พวงลำเจียก ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจ การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ห้วงการตรวจ 14 - 19 ม.ค.65) และเยี่ยมชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "กาแฟศิลาเพชร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน