รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2565 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


19 กันยายน 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรางวัลที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจกันของกำลังพลและครอบครัว ในชุมชน นพค.31 สนภ.3 นทพ.ทุกคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ครับ

 
เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บก.ทท. ประจำปี 2564 โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุป, เยี่ยมชมการควบคุมและสั่งการปฏิบัติงาน ผ่านห้อง War Room, เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง "กาแฟศิลาเพชร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ร.น. รอง เสธ.ทหาร (ทร.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมหน่วย, เยี่ยมชมการควบคุมและสั่งการปฏิบัติงาน ผ่านห้อง War Room และเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ
ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน