เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ร.อ. ทรงวุฒิ บุญอินทร์ รอง ผบ.ทสส.(ทร.) และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วยด้านส่งกำลังบำรุงและด้านสวัสดิการกำลังพล และเยี่ยมชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ, โครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "31 ROASTER", แปลงปลูกผักพอเพียงและฐานผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยมี... พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ ฯ ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ หน.ชุดติดตามนโยบาย ผบ.นทพ. และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.นทพ. ประกอบด้วย ศปก./ ศปร./ ศจส./ ศปชส./ ศบภ., โครงการ "1 นพค. 1 โรงเรียน", โครงการ "1 นพค. 1 ชุมชน", โครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "31 ROASTER", พบปะเครือข่ายนักพัฒนาผู้รับประโยชน์ และเยี่ยมชม ศรร.ฯ, แปลงปลูกผักพอเพียงและฐานผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อประเมินผลและเสริมสร้างประสิทธิภาพของแต่ละโครงการ ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เกิดการพัฒนา/ขยายผลและสร้างประโยชน์ต่อประชาชน นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยได้อย่างยั่งยืน โดยมี... พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช รอง ผอ.สนภ.3 นทพ., พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 ฯ และกำลังพล ให้การต้อนรับ ฯ ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน