เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ยศกร บุญบวรพงศ์ ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองของหน่วย และได้เยี่ยมชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) การผลิตกาแฟแบบครบวงจร "กาแฟศิลาเพชร" และลงพื้นที่พบปะ/ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการข่าวของเครือข่ายนักพัฒนา นพค.31 ฯ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี... พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 ฯ จัดกำลังพลและเครือข่ายนักพัฒนา นพค.31 ฯ ให้การต้อนรับ ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว และ ในพื้นที่ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน  

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ให้การต้อนรับ ผบ.นพค.สนภ.2 นทพ. ในการเดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วย ประกอบด้วย ชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) การผลิตกาแฟแบบครบวงจร "กาแฟศิลาเพชร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน